Onze club heeft 2 vertrouwenspersonen aangeduid. (Luciano en Michael Cinelli)

Zij staan ter beschikking om eender welk onderwerp/gebeurtenis met de ouder(s)/leden te bespreken. Indien nodig verwijzen zij u door naar een andere instantie met de nodige specialisaties.